Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (PTPSR) powstało w 2008 r. z inicjatywy psychoterapeutów prowadzących swą praktykę zawodową w nurcie podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniu (SFT- solution focused therapy).
Stawia sobie za cel upowszechnianie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat podejścia SFT, m.in. poprzez organizowanie corocznych, ogólnopolskich konferencji naukowych.
Stanowi forum wymiany doświadczeń oraz wyznacza standardy etyczne dla praktyków podejścia SFT.

 

  • PTPSR jest członkiem Polskiej Rady Psychoterapii oraz Polskiej Federacji Psychoterapii,
  • PTPSR akredytuje profesjonalne szkolenia dotyczące podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniu, w tym m.in. czteroletnie Studium Profesjonalnej Psychoterapii,
  • PTPSR nadaje certyfikaty psychoterapeuty zgodne z wymogami NFZ,
  • Certyfikacja psychoterapeutów akredytowanych przez PTPSR jest zgodna ze wskazaniami Polskiej Rady Psychoterapii oraz akceptowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.