Nagranie sesji terapeutycznej z Anne-Marie Wulf

Anne-Marie Wulf (Copenhaga, Dania) – Terapeuta rodzinny, Magister Rozwoju Edukacji. Znana i doświadczona superwizor i trener Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (SFBT). Założycielka Solutionsbywulf w 2009 oraz Duńskiego Instytutu Skoncentrowanym na Rozwiązaniu w 2016, oferującego 3-letni program szkoleniowy Mistrz Praktyk Skoncentrowanych na Rozwiązaniu (Master Solution Focused Practitioner) akredytowanego przez Międzynarodowy Sojusz Instytutów Nauczania Skoncentrowania na Rozwiązaniu (International Alliance of Solutionfocused Teaching Institutes; IASTI). Współzałożycielka Duńskiej sieci Praktyków Skoncentrowanych na Rozwiązaniu. Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Krótkoterminowej (European Brief Therapy Association; EBTA) oraz IASTI.

 

 

Opis warsztatu 1:

A co jeśli pacjent opowie Ci swoje życie jak książkę? Life Story Interview Dan P. McAdams

Jedną z wizji człowieka jest przedstawienie go jako Homo fabula – człowiek opowiadający historię. Badacze narracyjni rozpropagowali tezę o nas jako gatunku dzielącym się opowieścią o sobie, której znaczenia czasem sami nie dostrzegamy.

Zapraszam na warsztat, w trakcie którego przedstawię polską adaptację oraz niektóre możliwości interpretacji wywiadu na temat historii życia (The Live Story Interview) autorstwa Dana. P. McAdamsa. Zaproszę Państwa do zainspirowania się narzędziem badawczym wykorzystywanym w naukach społecznych i psychologii. Być może uda się na jego podstawie odkryć użyteczne techniki terapeutyczne i po raz kolejny stwierdzić, że Psychoterapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu niejedno ma imię.

 

Krzysztof Pękala – psycholog, doktor nauk o zdrowiu, certyfikowany psychoterapeuta, posiada uprawnienia trenerskie pierwszego stopnia, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Pracuje terapeutycznie z osobami w pełnym przekroju wiekowym (od dzieci i młodzieży po osoby dorosłe i w wieku podeszłym). Kontekstem jego pracy w zakresie praktyki jest opieka paliatywna oraz długoterminowa w warunkach domowych i stacjonarnych oraz gabinet terapeutyczny.

 

 

Opis warsztatu 2:

Słowa, które ważą; słowa, które znaczą

Język jest głównym medium, jakiego używają terapeuci, aby pomóc swoim klientom. Język jest medium, jakiego używamy konstruując naszą wizję świata. W pewnym sensie można powiedzieć, że istniejemy w słowach. Używanie słów przez terapeutę ma rzeczywiście fundamentalne znaczenie, wspierając konstruowanie rzeczywistości, w jakiej żyć będzie klient.

Zapraszam do refleksji nad wagą i znaczeniem słów.

 

Jacek Lelonkiewicz - Psychoterapeuta BSFT, PFP, EAP, superwizor PTPSR, PFP, Korzybski Institut. Centrum Terapii Krótkoterminowej  w Łodzi.

 

 

Opis warsztatu 3:

Dwie drogi ku poprawie - poszukiwania wspólnego języka psychoterapii

Warsztat psychologiczny przeznaczony dla przedstawicieli obu kierunków psychoterapeutycznych - psychoterapii skoncentrowanej na rozwiązaniu i psychodynamicznej, służący wymianie doświadczeń w pracy z klientem, celem ukazania podobieństw i różnic w prowadzonej praktyce.

 

Paweł Majchrzak - Adiunkt w Katedrze Psychologii Zdrowia i Klinicznej Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Psychoterapeuta. Trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W praktyce psychologicznej koncentruje się na oddziaływaniach terapeutycznych, treningowych i psychoedukacyjnych. Nauczyciel dyplomowany.

 

Aleksandra Krajewska - Psychoterapeuta, pedagog, trener, członek PTPSR. Na co dzień pracuje jako psychoterapeuta w Oddziale Ogólnopsychiatrycznym w Łodzi, w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Psychologicznej oraz w gabinecie prywatnym. Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową oraz terapię par i rodzin.

 

 

Opis warsztatu 4:

Czy Pan/Pani mi wierzy? Budowanie lepszej jakości życia u osób z „pięknym umysłem”

Podczas warsztatu zastanowimy się, co pomaga w pracy psychoterapeutycznej z osobami ze zdiagnozowaną schizofrenią. Dzieląc się swoim doświadczeniem, postaram się przybliżyć najczęstsze nadzieje i ograniczenia, o których wspominają osoby, dotknięte tą chorobą oraz także ich rodziny. Przyjrzymy się również, na ile cele psychoterapeutyczne tej grupy osób, z szacunkiem do ich indywidualizmu, niejednokrotnie wydają się być zależne od etapu trwania choroby. W trakcie warsztatu nastąpi także próba odpowiedzi na następujące pytania:

Czy psychoterapeuta potrzebuje „szczególnych” narzędzi pracy z tą grupą osób? W jaki sposób i w których momentach szczególnie użyteczne są metody i techniki BSFT w pracy psychoterapeutycznej? Co warto wiedzieć o chorobie „pięknego umysłu”, by mieć wspólną płaszczyznę komunikacyjną z innymi specjalistami, udzielającymi pomocy osobom z diagnozą psychozy?

 

Anna Kwiatkowska-Woźniak – psycholog, słuchacz Studium Profesjonalnej Psychoterapii Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi. Ostatnie lata ścieżki zawodowej pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego, Zespole Lecznictwa Środowiskowego oraz prowadząc prywatną praktykę. Wcześniej współpracowała także z oddziałami somatycznymi i psychosomatycznymi w sanatorium, placówkami typu ZP-O, DPS. Prowadziła także warsztaty i treningi psychologiczne. W swojej pracy ukierunkowana jest na psychologię kliniczną oraz psychoterapię osób dorosłych. Zajmuje się także diagnozą i terapią neuropsychologiczną.

 

 

 

Opis warsztatu 5:

Warsztat jako metoda wzmacniania poczucia własnej sprawczości u pacjentów leczonych w oddziale psychiatrycznym

 

Sprawczość w terminologii nauk społecznych oznacza zdolność jednostki do działania. Pod wpływem określonych bodźców zewnętrznych oraz wewnętrznej motywacji i determinacji jednostka oddziałuje na innych. Poczucie własnej sprawczości oznacza przekonanie jednostki o stopniu w jakim wywiera wpływ na swoje życie. Warsztaty są metodą umożliwiającą nabycie praktycznych umiejętności w wyznaczonej dziedzinie.

Program sześciu warsztatów prowadzonych przez nas oferuje pacjentom oddziałów psychiatrycznych pracę w trzech wymiarach:

- skutecznej komunikacji

- wyznaczania i realizacji celów krótko i długoterminowych

- nazywania i skutecznego wyrażania swoich potrzeb i emocji.

Podczas pracy z Państwem zaproponujemy i zaprezentujemy 3 techniki dotyczące wyznaczania i realizacji celów. Ta umiejętność w istotny sposób wpływa na wzmacnianie bądź budowanie poczucia własnej sprawczości.

Serdecznie zapraszamy pierwsze 15 osób, które zapiszą się do wzięcia udziału w warsztatach.

 

Małgorzata Dudek - certyfikowany trener FRIS®, coach, pielęgniarka. Jako trener prowadzi szkolenia z zakresu umiejętności osobistych i komunikacji interpersonalnej, w szczególności związane w zagadnieniami motywacji, komunikacji i poznawania siebie. W swojej pracy skupia się na pomaganiu osobom w osiąganiu ich celów oraz odkrywaniu ich predyspozycji i umiejętności. Inspiruje ją praca z ludźmi oraz zagadnienia związane z szeroko pojętą komunikacją.

 

Katarzyna Pragnący - psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny. Kieruje Oddziałem Dziennym w Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowej Hucie. Od pięciu lat prowadzi warsztaty  budowania poczucia wartości, czyli wzmacniające sprawczość. Współpracuje z osobami prowadzącymi zajęcia warsztatowe w oddziałach psychiatrycznych. Kierownik badań naukowych opisujących skuteczność warsztatów opartych na technikach psychoterapii poznawczo – behawioralnej, dotyczących pracy ze złością i regulacji emocji. W swojej pracy terapeutycznej skupia się głównie na zaburzeniach lękowych i afektywnych.

 

 

 

Open Space

Open Space określa pięć zasad i jedno prawo.

5 zasad Open Space

  1. Kiedykolwiek się zaczyna – to jest właściwy czas
  2. Ktokolwiek się pojawia – to właściwe osoby
  3. Cokolwiek się dzieje – to jedyna rzecz, jaka mogła się zdarzyć
  4. Kiedykolwiek się kończy – to jest to właściwy czas
  5. Kiedy jest koniec - to  jest koniec

 

Prawo „Dwóch Stóp”

Prawo „Dwóch Stóp”
bije wcześniejsze zasady!