Program IX Konferencji Naukowej

Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu pod tytułem

Z dbałością o dobrostan terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniu

i nie tylko...

 

Adres: Szpital Kliniczny im. Józefa Babińskiego, ul. Dr J.Babińskiego 29, 30-393 Kraków

Data: 18 maja 2019r.

 

8:30 – 9:00 Rejestracja uczestników

9:00 – 10:40 – Sesja plenarna

  • 9:00 – 9:20 – Wykład inauguracyjny

Mam szczęście - o dostrzeganiu ludzi, rzeczy, które budują nasze poczucie dobrostanu

– mgr Mariusz Wilk

  • 9:20 – 9:40 

Zaufanie do klienta jako narzędzie budowania poczucia komfortu w relacji terapeutycznej

– mgr Ada Witenberg (Katedra Psychologii Ogólnej, Instytut Psychologii, Akademia Ignatianum w Krakowie)

  • 9:40 – 10:00 –

Co pomaga? Relacja terapeutyczna a potrzeby klienta

dr n. hum. Kamil Brzeziński (Instytut Socjologii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki),

– dr n. hum. Andreea Mihalca (Gabinet Psychoterapeutyczny „Inaczej”, Wadowice)

  • 10:00 – 10:20 

Jednorazowa konsultacja edukacyjna i jej potencjał terapeutyczny

– dr n.med. Krzysztof Walczewski (Szpital Kliniczny im. dr. J. Babinskiego, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)

  • 10:20 – 10:40

Metody i techniki terapii krótkoterminowej na oddziale psychiatrycznym

– mgr Helena Koziec (Szpital Kliniczny im. dr. J. Babinskiego)

10:40 – 11:15 Przerwa kawowa

11:15 – 11:30 – Wprowadzenie do Open Space – zgłoszenia tematów przez liderów grup

11:30 – 12:30 – Nagranie sesji terapeutycznej z Anne-Marie Wulf (Solutionsbywulf & Duński Instytut Skoncentrowany na Rozwiązaniu)

12:30 – 13:30 – Przerwa obiadowa

13:30 – 15:00 – Warsztaty tematyczne (jeden do wyboru)

1. „A co jeśli pacjent opowie Ci swoje życie jak książkę? Life Story Interview Dan P. McAdams

– dr n. o zdrowiu Krzysztof Pękala (Zakład Psychologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Łodź)

2. „Słowa, które ważą; słowa, które znaczą

mgr Jacek Lelonkiewicz (Centrum Terapii Krótkoterminowej, Łódź)

3. „Dwie drogi ku poprawie - poszukiwania wspólnego języka psychoterapii”

dr n. hum. Paweł Majchrzak (Katedra Psychologii Zdrowia i Klinicznej, Instytut Psychologii Stosowanej, Społeczna Akademia Nauk, Łodzi),

mgr Aleksandra Krajewska

4. „ Czy Pan/Pani mi wierzy? Budowanie lepszej jakości życia u osób z „pięknym umysłem”

– mgr Anna Kwiatkowska-Woźniak (Zespół Opieki Zdrowotnej „foxMed”, Włocławek)

5. „Warsztat jako metoda wzmacniania poczucia własnej sprawczości u pacjentów na oddziale psychiatrycznym”

– lek. med. Katarzyna Pragnący (Szpital Kliniczny im. dr. J. Babinskiego),

– mgr Małgorzata Dudek (Szpital Kliniczny im. dr. J. Babinskiego)

15:00 – 15:30 – Przerwa kawowa

15:30 – 16:30 – Open space

16:30 – 16:45 – Uroczyste wręczenie certyfikatów psychoterapeuty i wyróżnień za działalność na rzecz PTPSR

16:45 – 17:00 – Zakończenie konferencji