AKTUALNOŚCI

 

UWAGA!  

Zwracamy się z prośbą do wszystkich członków PTPSR o uaktualnienie swoich danych, zwłaszcza teleadresowych. Jest to niezbędne do zachowania odpowiedniego poziomu komunikacji.

 

Prosimy również o nawiązanie kontaktu ze skarbnikiem PTPSR Katarzyną Sikorą (katarzynasikora@op .pl) osoby mające wątpliwości co do uiszczonych składek. Uchwałą Zarządu PTPSR ustalono, że osoby, które zalegają ze składką członkowską co najmniej 2 lata zostaną skreślone z listy, jeśli do dnia 30.09.2019 r. nie nawiążą kontaktu z Zarządem, bądź nie uregulują należności.

 
 
Walne Zebranie PTPSR odbyło się w dniu 18.05.2019 r. o godz. 17.15  w Krakowie przy ul. Dr. Józefa Babińskiego 29 (Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego), po IX Konferencji Naukowej. W związku ze zmianą terminu, zebranie z dnia 31.05.2019 zostało odwołane.
Prosimy osoby, które nie mogą być obecne o każdorazowe dostarczenie upoważnienia sekretarzowi - Iwonie Czerwoniuk.

 

 


 
Pozostałe aktualności
 
 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu
serdecznie dziękuje wszystkim organizatorom i uczestnikom za udział w IX Konferencji Naukowej

Więcej informacji o tegorocznej konferencji znajdziesz tutaj.

 
 
 
Mamy zaszczyt poinformować, że w dniu 8 kwietnia 2019 r. certyfikat psychoterapeuty uzyskali nasze koleżanki i kolega:
 
Aleksandra Krajewska, Agnieszka Słaby, Iza Cytrowska, Ania Mackiewicz, Dorota Kucharska, Małgorzata Mozerys- Ćwikła, Paweł Majchrzak.
 
Serdeczne Gratulacje i uznanie dla Was.
 
 
Wielkie podziękowanie dla Szanownej Komisji:
Katarzyna Sikora, Benedykt Peczko, Tomasz Głowik.
 
Wielkie podziękowanie dla Szanownych : Mariola i Jacek Lelonkiewicz.
 
Serdeczne podziękowania dla Iwony Czerwoniuk za organizację i koordynację całego egzaminu.
 
 
 
 
 
Z radością informujemy, że PTPSR przyjęło 5 nowych Osób w poczet członków PTPSR.
 
 
 
 
 
Przypominamy o wpłacaniu składek członkowskich PTPSR.
 
Numer konta PTPSR  54249000050000450023998467
 
Składka członkowska PTPSR w bieżącym roku pozostaje niezmieniona i wynosi 120zł. Przepraszamy za wcześniejszą błędną informację.
Członkowie, którzy jeszcze nie dokonali wpłaty lub zalegają ze składkami, proszeni są o ich uregulowanie. W razie pytań i wątpliwości, co do składek proszę się kontaktować ze Skarbnikiem Katarzyną Sikorą.

 

 
 
 
 
 

Terminy nadchodzących zebrań PTPSR:

07.06.2019 - godzina 18.15

Serdecznie Zapraszamy!

 

 

 


Wcześniejsze wydarzenia w PTPSR 


Certyfikacja psychoterapeutów akredytowanych przez PTPSR jest zgodna ze wskazaniami Polskiej Rady Psychoterapii oraz akceptowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Polskie  Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu
ul. Dowborczyków 15/2A
90-019 Łódź
NIP 7252040296

konto PTPSR: 54 2490 0005 0000 4500 2399 8467 Alior Bank